Pracovní smlouva

Dokument

Chcete snadno a bezpečně napsat pracovní smlouvu, kterou zaručeně bude psát téměř každý občan našeho státu? Chcete se vyvarovat tradičních chyb a napsat pracovní smlouvu tak, jak má být? Chcete být informováni o tom, kde se v pracovní smlouvě nejčastěji dělají chyby a jak těmto chybám zamezit? Pojďte tedy nahlédnout pod tento článek, který Vám řekne základní údaje o pracovních smlouvách a jak takovou pracovní smlouvu napsat.

Zákonné náležitosti pracovní smlouvy, neboli, základní údaje, bez kterých by mohla být pracovní smlouva neplatná, jsou dle zákoníku práce, který musí pracovní smlouva splňovat, minimálně tři, které se taktéž řadí mezi povinné údaje celé smlouvy:

  1. druh práce, na který je zaměstnanec přijímán (druh práce musí být přesně vypsán)
  2. místo výkonu práce (obec a organizační jednotka nebo jinak určené místo) a den nástupu do práce.
  3. Pracovní smlouvu MUSÍ zaměstnavatel vyhotovit v písemné formě. Zaměstnavatel je také povinen vydat jedno vyhotovení samotnému zaměstnanci.

Mimo výše uvedené náležitosti musí smlouva obsahovat i běžné náležitosti. Mezi ty se řadí identifikace účastníků, podpisy smluvních stran, tedy jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, odměna, se kterou se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodl za vykonanou práci a termín výplaty, který záleží na dané firmě, kdy si ho určí, tedy například vždy k prvnímu pátku následujícího měsíce. Termín výplaty není u každé firmy stejný, ale rozdílný podle toho, na který den si ho sama určí.

Vzory pracovní smlouvy můžete najít kdekoliv na internetových stránkách. Důležitá je přesnost, pravdivost a včasnost. Pracovní smlouva je smlouva, kterou je dobré si několikrát za sebou zkontrolovat a dát pozor, zdali se v ní nenachází chyby. Pozor na to, pracovní smlouva je smlouva, která se nevyplatí napsat chybně!

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Powered by WordPress
Provozovatel těchto stránek není přímým prodejcem ani zprostředkovatelem finančních produktů. Informace uváděné autory příspěvků jsou aktuální v době zveřejnění. Ověření jejich aktuální platnosti je v roli čtenáře. Provozovatel nezodpovídá za obsah uvedený v reklamních jednotkách / bannerech / článcích.