Historie peněz

finance

Už od nejstarších civlizací bylo jasné, že vznik peněz je nevyhnutelným milníkem historie lidstva. Nejstarší obyvatelé zpočátku využívali systém výměny zboží tzv. barterový systém. Jeho hlavní nevýhodou byla nutnost nalézt někoho, kdo vám vymění dané zboží za své a né každý měl zrovná zájem o zboží vámi nabízené.

Barterový obchod se tedy stal nedokonalým a často obchody ztroskotali právě na protichůdné hodnotě zboží. Bylo třeba vymyslet něco, co se dá nazvat jako zboží neutrální hodnoty, kterým bylo možné neadekvátní nabídky doplatit. Ke zboží se tak přikládali mušle, cigarety, obilí a také zlato, které se později ukázalo jako nejvhodnějším obchodním artiklem. Zlato se později stalo téměř celosvětově uznávaným platidlem využívaným na mnoha kontinentech po celém světě.

Postupem doby bylo zlato různých tvarů nahrazováno raženými mincemi. Měla se tak dokázat ryzost zlata a také přesná hmotnost. Ta se později ukázala jako velký problém při vlastnictví většího množství mincí a tak bylo třeba vymyslet něco lehčího, ale stejně hodnotného. Začali se vyrábět papírové bankovky, jejichž hodnotu bylo nutné krýt zlatem.

Tato pointa vydržela dlouhá léta až do prvních válek. Ty bylo totiž nutné financovat a tak dostali banky povolení tisknout peníze aniž by byli kryty zlatem lidí, kteří měli v bance své zlato uloženo. Ti, kdo neměli v bance zlato, ale měli k dispozici bankovky tak mohli lehce vydělat. Ovšem zákony mysleli i na tuto možnost a tak bylo během války vydáno ustanovení, kde stálo, že banky jsou během války osvobozeny od nutnosti vydat zlato na požádání. Pokud by se tak nestalo, banky by se nevyhli bankrotu.

Dnes jsou peníze tištěny centrální bankou a nejsou kryty drahými kovy, jak tomu bylo v minulosti. Zákonem jsou bankovky uznávány jako platidlo v takové podobě v jaké jej známe nyní.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Powered by WordPress
Provozovatel těchto stránek není přímým prodejcem ani zprostředkovatelem finančních produktů. Informace uváděné autory příspěvků jsou aktuální v době zveřejnění. Ověření jejich aktuální platnosti je v roli čtenáře. Provozovatel nezodpovídá za obsah uvedený v reklamních jednotkách / bannerech / článcích.